Yêu cầu của ngành logistics đối với một ứng viên

Yêu cầu của ngành logistics đối với một ứng viên hiện nay là gì? Các bạn trẻ cần tìm hiểu

Read more

Bí quyết xin việc ngành logistic

Ngành logistic tuy mới chỉ là ngành “non trẻ” so với nhiều ngành khác. Nhưng hiện nay, đã có rất

Read more

Ngành logistics là gì? Ra trường làm gì?

Ngành logistics trở thành giải pháp cho nhu cầu sản xuất và phân phối trong những năm gần đây. Mặc

Read more